سایت کودک و نوجوان

ads
اینستاگرام تلگرام کودک استار

شعر کودکانه پاییز

شعر کودکانه پاییز

شعر کودکانه پاییز

شعر کودکانه پاییز 

انواع شعر کودکانه پاییز برای واحدکار پاییز مهد و پیش دبستانی

برای دیدن سایر شعرهای موضوعی پیش دبستانی کلیک کنید

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
سلام به فصل پاییز، به فصل باغ عریان به فصل زردی برگ، به فصل باد و طوفان
سلام به مهر و آبان، به ماه سرد آذر به مدرسه به بازی، به ثمر و کوشش و کار
به فصل خوب پاییز،سلام سلام بسیار
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
پاییزه پاییزه، برگ از درخت می ریزه هوا شده کمی سرد، روی زمین پر از برگ
دسته دسته کلاغها، میرن به سوی باغها همه میگن یکصدا، قار و قار و قار و قار

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
پاییز آمد دوباره برگها شدن ستاره ستاره طلایی زرد و سرخ و حنایی
آمد باد شبانه برگها را دانه دانه از شاخه ها جدا کرد توی هوا رها کرد
پاییز آمد دوباره برگها شدن ستاره
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

پاییز اومد ، پاییز اومد ، پاییز اومد هوا چه سرده ، هوا چه سرده

برگ درخت ، برگ درخت، برگ درخت ، سرخ و زرده ۲

پاییز ، پاییز قشنگه ، پاییز چه رنگارنگه

از آسمون ، از آسمون ، از آسمون ، بارون می باره ، بارون می باره

خورشید خانم خورشیدخانم خورشیدخانم نور نمی تابه نمر نمی تابه

پاییز ، پاییز قشنگه ، پاییز چه رنگارنگه۲

هوا پر از ، هوا پر از ، هوا پر از ، عطر پاییزه ، عطر پاییزه

روی زمین ، روی زمین ، روی زمین ، برگا می ریزه ، برگا می ریزه

پاییز ، پاییز قشنگه ، پاییز چه رنگارنگه

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
پاییز مهربون
خاله پاییز که میاد بقچه شو وا میکنه وقتی میوه ها رو چید بقچه رو تا میکنه
کـــمی نارگیل و انار خرمالو با پرتقال میـــــوه های رنگارنگ به ونارنج شمال
میوه ها رو میشویه تا همه تمیز میشن میکنه هدیه به تو میکنه هدیه به من

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
شعر برگ درخت می ریزه

پاییز و پاییزه

برگ درخت می ریزه
هوا شده کمی سرد

زمین از برگ زرد

ابر سیاه و سفید

رو آسمونو پوشید

دسته دسته کلاغا
میرن به سوی باغا

همه میگن به یکبار

قار و قار و قار و قار
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

با فصل پاییز ناز مدرسه ها شده باز آی بچه ها پاییزه برگ درخت میریزه
برگ ها شده سرخ و زرد هوا شده کمی سرد وقتی تابستون گذشت باد میاد از کوه و دشت.

حرف من و بکن گوش لباس گرمی بپوش با شادی فراوان برو سوی دبستان
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

با فصل پاییز ناز مدرسه ها شده باز آی بچه ها پاییزه برگ درخت میریزه
برگ ها شده سرخ و زرد هوا شده کمی سرد وقتی تابستون گذشت
باد میاد از کوه و دشت. حرف من و بکن گوش لباس گرمی بپوش با شادی فراوان برو سوی دبستان

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

پاییز اومد ، پاییز اومد ، پاییز اومد هوا چه سرده ، هوا چه سرده

برگ درخت ، برگ درخت، برگ درخت ، سرخ و زرده ۲

پاییز ، پاییز قشنگه ، پاییز چه رنگارنگه

از آسمون ، از آسمون ، از آسمون ، بارون می باره ، بارون می باره

خورشید خانم خورشیدخانم خورشیدخانم نور نمی تابه نمر نمی تابه

پاییز ، پاییز قشنگه ، پاییز چه رنگارنگه۲

هوا پر از ، هوا پر از ، هوا پر از ، عطر پاییزه ، عطر پاییزه

روی زمین ، روی زمین ، روی زمین ، برگا می ریزه ، برگا می ریزه

پاییز ، پاییز قشنگه ، پاییز چه رنگارنگه

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

سلام سلام صد تا سلام هزار و سیصدتا سلام

سلام می گم تا دلم وابشه روی لبات شکوفه پیدابشه

سلام بگو تا که دلت وابشه روی لبات شکوفه پیدا بشه

به چشمون پر از ستارت سلام به قلب پر گل و بهارت سلام

سلام به دنیای بدون جنگت به آسمون آبی قشنگت

دوستای نازنم من لیمو شیرینم

بدون ، که زرد رنگم دوای صدتا دردم

من محصول شمالم رفیق پرتقالم

آبدار رو پر پرم من از همه بهتر من

آبم پر از ویتامین گردم و نرم و شیرین

اگر با من دوست بشین هیچ وقت مریض نمیشین

تو پاییز و زمستون میام به دیدارتون

 

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

پاییزاومد دوباره برگاشدن ستاره ستاره طلایی زردوسرخ وحنایی
آمدبادشبانه برگادانه دانه ازشاخه هاجداکرد توهوارهاکرد

شعر کودکانه پاییز

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

خش خش برگ پاییز توباغ ودشت میریزه برگ درخت

باآمدن بادبازشده مهدوپیش دبستان ومدرسه

موقع درسه وبازی بادوستان

صدای زیبای زنگ شنیده شددنگ دنگ دنگ

بچه هاشادوخندان میرن سوی مهدوپیش دبستان ودبستان

 

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

پاییزم من بچه ها فصل بادوسرما برگهای زردمیریزم ازشاخه درختا
بارون میباره نم نم سه ماه دارم پشت هم مهروآبان وآذر

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

با فصل پاییز ناز مدرسه ها شده باز آی بچه ها پاییزه برگ درخت میریزه
برگ ها شده سرخ و زرد هوا شده کمی سرد وقتی تابستون گذشت باد میاد از کوه و دشت.

حرف من و بکن گوش لباس گرمی بپوش با شادی فراوان برو سوی دبستان
گروه سنی۴تا۶سال

 

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

پاییزاومد دوباره برگاشدن ستاره ستاره دونه دونه باداومده میخونه برگهامیرن سواره برمیگردن دوباره

 

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

چتر سفید و قرمز
زرد و بنفش و آبی
مثل شکوفه های
سیب و به وگلابی
روی سربچه هاست
تو راه کودکستان
تو فصل پاییز شده
مدرسه ها گلستان
بارون میاد جَرجَر
تو کوچه و خیابون
شر شر آب می خونه
رسیده فصل بارون

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

زرد و زرد و زرد برگها خشکیده

باد و باد و باد گلها رو چیده

بچه ها پاییز از راه رسیده (۲)

بلبل عاشق رفته تو لونش

گنجشک زیبا تنها تو خونه اش

گلهای قاصد اینجا و آنجا

رو برگهای زرد تو حیاط ما

تاریخ ارسال : ۲۸ام مهر ۱۳۹۶
بازدید : 404 بازدید
نظرات کاربران

ads